CONTACT

1) Inleiding
Deze verklaring beschrijft het beleid van Techni Trace (hierna te noemen TT) (KvK 150567467) op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens.
• TT biedt onder andere via haar websites verschillende diensten aan, zoals de bijbehorende webapplicatie. Daarbij verwerkt TT ook privacygevoelige informatie (persoonsgegevens). TT werkt daarbij in een aantal gevallen samen met andere bedrijven en instellingen, zoals planpakket leveranciers.
• TT gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. TT houdt zich daarbij aan de toepasselijke privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en het Uitvoeringsbesluit.

2) Contact met TT
Als u naar aanleiding van deze verklaring contact met TT wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.
Telefonisch: (maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 16:00 uur)
Mail: info@technitrace.nl
Website: via het contactformulier op www.technitrace.nl
Post: Pieter Zeemanstraat 3, 6603AV Wijchen

3) Gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruik van onze diensten en website(s) kunt u persoonsgegevens invoeren en laat u anderszins bepaalde gegevens achter. TT verwerkt niet altijd alle ingevoerde of achtergelaten gegevens. De gegevens die TT verwerkt zijn afhankelijk van het type dienst dat u afneemt en de functionaliteiten op onze website(s) die u gebruikt. TT verwerkt bijvoorbeeld alleen uw mailadres indien u zich inschrijft voor de nieuwsbrief van TT, of bijvoorbeeld ingevulde contactformulieren.

4) Persoonsgegevens
Afhankelijk van de diensten die TT aanbiedt, kan TT de volgende persoonsgegevens van u verwerken:
1. naam
2. adresgegevens
3. telefoonnummer
4. e-mailadres
5. functie/beroep
6. geboortedatum
7. gebruikersnaam
8. geslacht
9. technische meetgegevens van apparatuur zoals een IP-adres, MAC-adres, identifiers in cookies en uw surfgedrag op onze website(s)
10. locatie gegevens van ingebouwde TT units

5) Doeleinden
Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van de diensten of functionaliteiten die u gebruikt):
1. om het voor u mogelijk te maken diensten via de website(s) van TT af te nemen op het gebied van Track & Trace (zonder het verstrekken van deze gegevens is het voor TT niet mogelijk om deze diensten uit te voeren);
2. de inschrijving voor een evenement of een nieuwsbrief;
3. marketing, waaronder het toesturen van informatie, uitnodigingen of aankondigingen;
4. evaluatie van evenementen en dienstverlening;
5. uitvoeren van sollicitatieprocedures;
6. om gebruik te kunnen maken van alle functionaliteiten en diensten op de website(s) van TT;
7. om de website(s) van TT te verbeteren.

6) Verstrekken van persoonsgegevens aan derden
1. TT stuurt de door u verstrekte gegevens niet door aan derde partijen, met uitzondering van gegevens ten behoeve van planpakket leveranciers om de door u gekochte planpakketten te kunnen vullen met data over locatie en tijd.
2. Indien TT uw gegevens aan een derde verstrekt, zorgt TT ervoor dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Deze verwerking van persoonsgegevens wordt vastgelegd in een verwerkersovereenkomst, waarin onder andere is afgesproken dat uw gegevens worden verwijderd zodra deze niet meer nodig zijn voor de uitvoering van onze werkzaamheden .
3. TT zal verder geen gegevens aan andere partijen verstrekken dan de hierboven bedoelde, tenzij dat wettelijk is toegestaan of is verplicht.

7) Beveiliging en bewaring
1. TT neemt passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. TT zorg er bijvoorbeeld voor dat alleen bepaalde personen toegang hebben tot uw gegevens, dat die toegang is afgeschermd en door gebruik te maken van firewalls, veilige servers en gegevensverwerkingsovereenkomsten met derden.
2. TT bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat betekent dat TT uw gegevens niet langer bewaart dan nodig is om de betreffende dienst(en) aan u te leveren. Het voorgaande is niet van toepassing indien TT uw gegevens langer moet bewaren op grond van een wettelijke verplichting.

8) Cookies en profilering
1. Cookies zijn tekstbestandjes die op uw computer of mobiele apparatuur worden opgeslagen wanneer u een website van TT bezoekt. Op de website(s) van TT worden cookies gebruikt om u een optimale gebruikerservaring te bieden. Daarmee hoeft u bijvoorbeeld niet steeds dezelfde informatie in te vullen en kunt u eenvoudiger door de betreffende website navigeren.
2. Daarnaast kan TT gebruik maken van analytische cookies om het gebruik van de website(s) van TT te analyseren en te verbeteren. Daarvoor maakt TT gebruik van Google Analytics. De verkregen informatie, waaronder het IP adres van uw apparaat, wordt door Google opgeslagen in de Verenigde Staten. Voor meer informatie lees het privacybeleid van Google en het specifieke privacybeleid van Google Analytics.
Het al of niet toestaan van cookies kunt u wijzigen in de instellingen van uw browser.

9) Websites van derden
De website van TT kan verwijzingen naar andere websites bevatten, zoals hyperlinks. TT is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het verwerken van persoonsgegevens door die websites. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op het gebruik van die websites van derden.

10) Social media
De social media knoppen op deze website zijn opgenomen om pagina’s te kunnen delen via social media netwerken Twitter en Linkedin. Indien u op deze knoppen klikt worden uw persoonsgegevens verwerkt door het desbetreffende social media netwerk. Lees de privacyverklaringen van Twitter en LinkedIn om te zien hoe deze netwerken met uw persoonsgegevens omgaan.

11) Wijzigingen
TT kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.

12) Uw rechten:
inzage en wijzigen van gegevens U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Daaronder valt het recht om TT een verzoek te doen tot inzage, rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens. Ook kunt u vragen om uw persoonsgegevens aan u over te dragen. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen vier weken een overzicht van uw persoonsgegevens.

13) Klachten
TT hoort het graag indien u klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

14) Verwerkingsverantwoordelijke
De verwerkingsverantwoordelijke als bedoeld in de toepasselijke wet- en regelgeving, is de naamloze/besloten vennootschap/stichting/vereniging van TT

GEBRUIK VAN FORMULIEREN

CONTACTFORMULIER

Welke gegevens verzamelen we?

Waarom verzamelen we dit?

Uw naam

Om op persoonlijke wijze contact op te kunnen nemen. Na contact worden de gegevens verwijderd

E-mailadres:

We gebruiken het genoteerde email adres alleen om jouw vragen te beantwoorden welke gesteld zijn in dit contactformulier

CONTACT FORM

What data do we collect?

Why do we collect this?

Your name

To be able to contact in a personal way, after a day the submission will be removed

E-mail address:

We only use the quoted e-mail address to answer your questions which are stated in this contact form

KONTAKT

Welche Daten sammeln wir?

Warum sammeln wir das?

Ihr Name:

Um sich persönlich kontaktieren zu können, wird die Einreichung nach einem Tag

Ihre E-Mail-Adresse:

Wir verwenden nur die angegebene E-MailAdresse, um Ihre Fragen zu beantworten, die in diesem Kontaktformular angegeben sind

Bel direct 0880-513223 of mail ons info@technitrace.nl

Waarom TechniTrace?
• Nederlands product
• Lage maandkosten
• Slimme rapportages
• Eenvoudige bediening
• Past aan uw bedrijfsproces
• Maatwerk als standaard